Tag Archives: may-khăn-bông

May khăn bông – Quy trình sản xuất

may khăn bông tăng giá nguyên liệu khăn bông

Tại Hoakoyo, sau khi được tẩy nhuộm, khăn sẽ tiếp tục được đưa đến xưởng cắt may. Đây là quy trình bắt buộc để hoàn thiện ra một chiếc khăn thành phẩm. Có rất nhiều kiểu cách may, quy trình may áp dụng với mỗi loại khăn. Hôm nay Hoakoyo xin giới thiệu đến các

0962682558